Gujarati Historical Traveling Talk

મેવાડનું અમરનાથ : પરશુરામ મહાદેવ ગુફા મંદિર

રાજસ્થાન એ શૌર્યભૂમિ તરીકે જેટલી પ્રખ્યાત છે, એટલી જ એ દેવભૂમિ તરીકે પણ પ્રખ્યાત છે. રાજસ્થાન એ પહાડો અને રણનો પ્રદેશ છે.