બહાર નીકળવું છે.

Mittal Khetani - Poet's Corner - Gujarati & Hindi - Sarjak.org

નવાં વર્ષ નાં ઝાઝાં કરીને વધામણાં સાથ આ ફ્રેશ સંકલ્પ કાવ્ય

બહાર નીકળવું છે.

કમ્ફર્ટ ઝોન માં થી બહાર નીકળવું છે.
સેલ ફોન માં થી બહાર નીકળવું છે.

વિચાર,વાણી, વ્યવહાર ને સમારી ,
ઈગો ટોન માં થી બહાર નીકળવું છે.

સ્વાસ્થ્ય, સમજણ,શાતા સુઘારી;
માયા વોલ માં થી બહાર નીકળવું છે.

ભેટવું છે કુટુંબ ને આખી વસુંધરા નાં,
અલોન માં થી બહાર નીકળવું છે.

મોજ થી ચાલીશ હું સ્પ્રિંટ મારી,
મેરેથોનમાં થી બહાર નીકળવું છે.

જે નથી બોલાવતાં એને બોલાવી,
મૌન માં થી બહાર નીકળવું છે.

ગૃહસ્થી જ દેશે મોક્ષ બ્રમ્હચર્ય નો,
દંભી પોર્ન માં થી બહાર નીકળવું છે.

મૂડ મરકટ ની પુંછડી સરખી દબાવી,
ઓફ ઓન થી બહાર નીકળવું છે.

~ મિત્તલ ખેતાણી

One thought on “બહાર નીકળવું છે.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.