તમે ખમતીધર તો મારી પાસેય ખુમારી છે

Mittal Khetani - Poet's Corner - Gujarati & Hindi - Sarjak.org

તમે ખમતીધર તો મારી પાસેય ખુમારી છે
સૂર્ય તમારો તો મારી રાતેય અજવાળી છે

મહેલો ને ઉપકારો તમારાં તમને જ મુબારક
તાંદુલ,ભાજી,બોરે ક્યાં કદી ઉતરાઈ માંગી છે

સત્ય જાણું છું હું,એ અને ફક્ત મારો ઈશ્વર
હસતો રહ્યો ક્યાં કદી પલકેય ભીંજાવી છે

હૂંડી સ્વીકારવા આવવું પડશે વૈકુંઠને છોડી
ભક્તિ અને સત ની મારી પાસેય કમાણી છે

ભલેને દ્રોણ,કૃષ્ણ,વશિષ્ઠ નથી મારાં ભાગ્યે
ટકોરાં મારી મારીને જાતને મેય સમારી છે

હું જ બન્યો છું ખુદનો દીવો, વાટ અને ઘી
જાત બાળી જ્યોતિ સર્જવી એય દિવાળી છે

~ મિત્તલ ખેતાણી

One thought on “તમે ખમતીધર તો મારી પાસેય ખુમારી છે”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.