હાઈકુ | ચક…ચકલી

Kiran Piyush Shah 'Kajal' - Poet's Corner - Gujarati & Hindi - Sarjak.org

ચક…ચકલી
વિસરાયુ ફળીયુ
દાણા વેરાય.

પંખી આંગણે
કલરવ સંગીત
મજ્જા ખોવાણી.

મોર ટહુકા
વષાઁ આગમને, લ્યો
ટહુકા શોધો.

ઇંટ પથ્થર
મકાન,બનાવ્યા ત્યાં
હું ધર શોધુ.

વિશ્ર્વ પ્રવાસી
સ્પશેઁ રંગભેદ ને
ધમઁ ખોવાયો.

સંવાદ રચ્યો
ભાષા વિહિન જયાં
મૌન બોલતુ

આવવુ જાવુ
એકલા,ખાલી હાથ
ઝંઝાંળ ઝાઝી.

બાંધી બુકાની
ઓળખ છુપાવી ને
સજ્જ સવારી.

ચડયો કૈફ
ચાહત,તણો જયાં
હું વિસરાઇ.

શ્ર્વાસે શ્ર્વાસે તું
સ્પંદન તારા સ્પશેઁ
શુ કહું…પ્રેમ?

~ કિરણ પિયુષ શાહ ‘કાજલ’

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.