મોબાઈલ ના મેમરી કાડઁ ના

Kiran Piyush Shah 'Kajal' - Poet's Corner - Gujarati & Hindi - Sarjak.org

મોબાઈલ ના મેમરી કાડઁ ના,
એક ફોલ્ડર માં.
સચવાયેલ અનેક તસ્વીરો,
કારણ વગર લીધેલ સેલ્ફી.
ડીલીટ કરવા જાવ પણ,
મન ના થાય.
fb પર ની અપલોડ ws ના dp,
એક એક તસ્વીર સાથે.
યાદ આવે અનેક comments.
સ્માઈલ કયાં? ઉદાસ છો?
જાજરમાન,
look like queen,
not good,
good mood.
અને આજ યાદ આવે છે,
આજ બધુ જ.
ડીલીટ ઓલ સાથે બધુ બ્લેક,
પણ શું શકય છે?
સાચે બ્લેક કરવું?
Card formet થશે,
શું યાદો……formet કરી શકાય ખરી??

~ કિરણ પિયુષ શાહ ‘કાજલ’

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.