લાગણીઓ ને વાચા ફૂટી

Rekha Patel 'Vinodini' - Poet's Corner - Gujarati & Hindi - Sarjak.org

લાગણીઓ ને વાચા ફૂટી ત્યાં ઉઘડી સવાર
આ લંબાએલી રાત છૂટી ત્યાં ઉઘડી સવાર

તમન્ના હતી જિંદગીને જે શમણું માણવાની
જરાક મોડી આંખ મીચાણી ત્યાં ઉઘડી સવાર

સરતા સોનેરી સપના એ પતંગિયા ની પાંખે
જ્યાં નખશિખ રંગાયા હૈયા ત્યાં ઉઘડી સવાર

સાચવ્યાં જેને બહુ કાજળ ઘેરી આંખો મહી
ગાલે સહેજ રેલાયું કાજળ ત્યાં ઉઘડી સવાર

ભર નીંદર માં રેલાઈ આ મૌસમ તમારા રૂપની
જોઈ જરા શરમાયો ચાંદ ત્યાં ઉઘડી સવાર

~ રેખા પટેલ ‘વિનોદિની’

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.