યુગો યુગો થીઅનંત પ્રતીક્ષારત

Kiran Piyush Shah 'Kajal' - Poet's Corner - Gujarati & Hindi - Sarjak.org

યુગો યુગો થીઅનંત પ્રતીક્ષારત
સ્તંભી ગઈ છે દ્રાર પર
સત્કારવા આગંતૂક ને
અશ્રુતોરણ, મ્લાન મુખ,
પથ્થરાઈ બેજાન આંખે,
અઘઁ બીડેલા હોંઠ..
જાણે સાદ અટકી ગયો..
શીલા થી અહલ્યા બનવા.
સતયુગ થી કલયુગ સુધી
‘રામ’ તારી પ્રતીક્ષા..
રામ તારા એક ન્યાયે…
હજારો સીતા ની અગ્નિપરીક્ષા…
યુગો યુગો અનંત અગ્નિપીડા,
ના! નથી જરુર રામ ની..
મને તો પ્રતીક્ષા ‘ક્રુષ્ણ’ રુપી સખા ની..
જે એક આતઁનાદે ચીર પૂરે
‘સખી’ ના હર દુઃખ નો સહભાગી..
અનંત યુગો થી પ્રતીક્ષા રત
આગંતુક તારા આગમન ની..?

~ કિરણ પિયુષ શાહ ‘કાજલ’

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.