લો હવે અમે ચાલવાના

Rekha Patel 'Vinodini' - Poet's Corner - Gujarati & Hindi - Sarjak.org

લો હવે અમે ચાલવાના અને તમારી યાદમાં મહાલવાના
દિવસે ના મળો તો ચાલશે તમને સપનામાં માણવાના

અમારો ખુશીઓ ઉપર કાયમી ઈજારો,ના છોડવાના,
છે એટલો વિશ્વાસ તમે વળતા આજ રાહમાં આવવાના

રાત પછી દિન આવે જરૂર, સઘળા કુદરતને જાણનારા
દુઃખમાં પણ કાયમ હસતા રહેવું, એ વાતમાં માનવાના

બીજ વાવ્યું છે પ્રેમનું, તમેજ સિંચન કરવા આવવાના
મુરઝાઈ જશે તો ખીલશે નહિ, ના હસવામાં કાઢવાના

બહુ થયું હવે આવો કહેવું, જો સમજીને પાછા ફરવાના
આ છે કાચા રેશમની ડોર સાથી જોરાજોરીમાં તોડવાના

~ રેખા પટેલ ‘વિનોદિની’

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.