લખતી રહું ઘીમી ઝરેલી

Rekha Patel 'Vinodini' - Poet's Corner - Gujarati & Hindi - Sarjak.org

લખતી રહું ઘીમી ઝરેલી ઓસમાં નામ તારું
મોતી બની પાનાં ઉપર તું ચમક થઇ આવજે ને
સઘળી સુકાયેલી ક્ષણો તું આંખમાં લાવજે રે

લખતી રહું ફૂલો વડે ઉપવન મહી નામ તારું
સ્નેહે તુ મારા પ્રેમની એ ભેટ લઇ આવજે ને
ખૂશ્બુ ભર્યો સંગાથ તારો સામે થી આપજે રે

લખતી રહું ક્ષિતીજની રેખા ઉપર નામ તારું
સંધ્યા સજાવે સેજ ગુલાબી અહી આવજે ને
નભને ઘરા જેવા મિલનનો ખ્યાલ તું રાખજે રે

લખતી રહું ધડકનને શ્વાસોમાં ભરી નામ તારું
મારી નશોમાં તું નશાને સાથ લઇ આવજે ને
પ્યાલી ભરીને પ્રીતની ઉર્મીના મય ચાખજે રે

લખતી રહું કાવ્યો ગઝલમાં માત્ર હું નામ તારું
સાથે સજાવીશું વફાને વાયદા આવજે ને
બે ટુંક તારી આપજે બાકી મને વાંચજે રે

~ રેખા પટેલ ‘વિનોદિની’
ગાગાલગા-ગાગાલગા-ગાગાલગા-ગાલગાગા

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.