મૌનનાં ભાર નીચે

Rekha Patel 'Vinodini' - Poet's Corner - Gujarati & Hindi - Sarjak.org

મૌનનાં ભાર નીચે ભીંસાય હૈયું, તું કહેતા શીખી લે
શબ્દો ઝબોળી શાહીમાં, સ્નેહ આલેખતા શીખી લે.

જે ખોવાઈ ગયું એ તારું નથી, તું ભૂલતા શીખી લે
નશીબથી આગળ કઈ નથી, મન કેળવતા શીખી લે.

મળે હવામાં સુગંધ અનેરી તું એવું હળતાં શીખી લે
સાકાર ભળે જેમ પાણીમાં એમજ ભળતાં શીખી લે.

દુઃખ સમજી દરિયાનાં ફીણ ભાર ખમતાં શીખી લે
ખુદ પડછાયો છોડે છે સાથ વાત માનતાં શીખી લે.

ના આયનામાં કેદ થવાશે, એ વાત હસતાં શીખી લે
પ્રેમાળ હૈયામાં કાયમની કેદ ભોગવતાં શીખી લે.

~ રેખા પટેલ ‘વિનોદિની’

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.