ભુલભુલામણી

Kiran Piyush Shah 'Kajal' - Poet's Corner - Gujarati & Hindi - Sarjak.org

મિત્રો
ફેસબુક
કોમેન્ટસ, લાઇકસ
આભાસી દુનીયા
શુભ સવાર શુભ રાત્રી ના સંદેશ
પણ કયાં છે?
આમાં ખુદ નો અહેસાસ
એકબીજા ની પોસ્ટ ને શેંરીગ
કોપી પેસ્ટ જ ને
કયાંય નથી આમાં
મારા હોવા પણા નો અહેસાસ
છતાં એક બેચૈની એક ખાલીપા નો ભાવ.
શુ હુ પણ એડીકટ બની?
નશો ચડયો આ ફેશબુક ને સોશ્યલ મીડીયા નો…
‘કાજલ’ ચક્કરાવે ચડી આ
ભુલભુલામણી દુનીયા ની.

~ કિરણ પિયુષ શાહ ‘કાજલ’

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.