મારા હકથી વધારે

Rekha Patel 'Vinodini' - Poet's Corner - Gujarati & Hindi - Sarjak.org

દરેક શબ્દનાં ઘટતા અર્થ જુદા જુદા હોય છે
બધા માનવ મનના સ્વભાવ જુદા જુદા હોય છે

મૃગજળની પ્યાસમાં સહુ ભટક્યા કરો છો
ઉન્માદ ના અવસર હૈયે જુદા જુદા હોય છે

આકાશી ગોખમાં બે ચમકતા તારા સદાયનાં
એકજ કુખનાં તોય રુપ જુદા જુદા હોય છે

આભેથી નીતર્યા જળ એકજ સમાન મીઠાશે
ઝીલ્યા દરિયા સરોવરે નીર જુદા જુદા હોય છે

અહી જન્મતો દરેક જીવ માના પેટે થી ભલે
શરીર ત્યજતા આત્મા ગમન જુદા જુદા હોય છે

~ રેખા પટેલ ‘વિનોદિની’

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.