સમયને હાથ જોડ્યા તોય

સમયને હાથ જોડ્યા તોય, પાછો ક્યાં વળે છે… જો.
અને, માંગ્યા વગર પીડા બધી આવી મળે છે… જો.

કદી વાસંતી સપનાં આંખમાં રોપ્યા હતાં એથી ,
હવે તો પાનખર પણ, થઈ ગુલાબી ને ફળે છે… જો.

હથેળી બંધ છે ને, કાલ પણ એમાં સલામત છે ,
છતાંયે બીક રાખી, આજ કેવી સળવળે છે… જો.

છલોછલ બારમાસી લાગણી કેરા સરોવરમાં ,
અધૂરી ઝંખના, ટોળે વળીને ટળવળે છે… જો.

સમય, સંજોગને ગ્રહોતણાં. માંડીને વરતારા ,
તું મનગમતી કરીને વાત, ખુદને પણ છળે છે… જો.

~ લક્ષ્મી ડોબરિયા

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.