મારી નજરને ખેચતી

Rekha Patel 'Vinodini' - Poet's Corner - Gujarati & Hindi - Sarjak.org

અમેરિકાની ઘરતી ઉપર પાનખરની આગમન પછીનું દ્રશ્ય …

મારી નજરને ખેચતી કુદરત હવે આડું જુવે છે,
અળગી થતી મૌસમ મજાની જોઈને હૈયું રડે છે

વીતે વસંતોના દિવસ ને પાનખર આવી ચડે છે,
ઠંડા પવનની ઝાપટે પીળા પત્તા ધ્રૂજી પડે છે.

ચારે તરફ જ્યાં શોભતો’તો ફૂલનો વૈભવ મજાનો,
રંગીન ફૂલો વગર ડાળીઓ બધી એકલી ઝુરે છે .

મારી શરમની આ પ્રકૃતી પાનખર જોઇ ડરે છે
આભે ચમકતો સૂર્ય મો ઢાંકીને વ્હેલો જઇ ઢળે છે

ઢળતી હતી જે સાંજ મારો એક ટહુકો સાંભળીને
ચાદર બરફની જોઈ પંખી મનનું મારું ખળભળે છે.

મૌસમ અને માણસની વચમાં કેટલો છે ફર્ક જાણ્યું?
ઋતુ વરસની ચાર,તો આ માનવી પળમા ફરે છે

~ રેખા પટેલ ‘વિનોદિની’

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.