Mittal-khetani-poetry-gazals-gujarati litrature
Gazal Gujarati

જીવવાનું કોઈ તો કારણ

જીવવાનું કોઈ તો કારણ જોઈએ
બારેમાસ તરસતો શ્રાવણ જોઈએ

સાવ હળવા તો ઉડી જાય આકાશે
કીડી પર કોશનું ભારણ જોઈએ

શિવાજી ના હોય પારણે પારણે
માતા જીજાબાઈનાં ધાવણ જોઈએ

નહીં તો ભગવાન જ થઈ જાય સૌ
માનવ ને માયાની મથામણ જોઈએ

ના લાગે નગ્નતા કદી આટલી મનોહર
શરીરને આકર્ષાવા આવરણ જોઈએ

લક્ષ્મણ મૂર્છાએ હનુમાનને જગાડવાં
શક્તિભાન કરાવતાં ચારણ જોઈએ

રામ પણ ક્યાં સેતુબંધ સર્જી શકત
પથરા પર લખનારા વાનર જોઈએ

રામ ને ય ખાવાં દોડીને આવવું પડે
બોરમાં શબરીનું મેળવણ જોઈએ

ભગવાને ય તોડવું પડે વચન ખુદનું
ભક્ત ભીષ્મનું સામે પ્રણ જોઈએ

~ મિત્તલ ખેતાણી

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.