એંઠા બોર લઈને બેઠેલી શબરી સૌને ખટકે છે

Mittal Khetani - Poet's Corner - Gujarati & Hindi - Sarjak.org

સપનાઓ પર ની આ સવારી સૌને ખટકે છે
ખુલ્લેઆમ છલકતી ખુમારી સૌને ખટકે છે

ડાઘ એક ના શોધી શક્યાં મિત્રો-દુશ્મનો એટલે
ઝળહળતી આ ઈમાનદારી સૌને ખટકે છે

થાક્યો છે છપ્પન ભોગ રામ ની રાહ જોઇને
એંઠા બોર લઈને બેઠેલી શબરી સૌને ખટકે છે

ધૃતસભાએ મહારથીઓને ય એકલી હરાવતી
લાજ દ્રૌપદી ની આવી જબરી સૌને ખટકે છે

સિકંદર, કંસ, રાવણ ગયાં છે બધાં ખાલી હાથે
કદીય ના ખૂટતી નરસિંહની હૂંડી સૌને ખટકે છે

સત્ય પ્રેમ કરુણા એ તો છે દિગ્વિજયનાં મંત્રો
સામ દામ દંડ ભેદ હરાવતી ત્રિપુટી સૌને ખટકે છે

~ મિત્તલ ખેતાણી

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.