દાનથી મળેલ કન્યા જ તમને રામ મળાવે છે

Mittal Khetani - Poet's Corner - Gujarati & Hindi - Sarjak.org

પિતાનું નામ ત્યજીને તમારું નામ લગાવે છે
પિયર છોડી એ અજાણ્યું ધામ અપનાવે છે

પોંખજો દિલથી એ વહુ, પત્ની કે ભાભીને
પોતાનું ઘર મૂકી પોતાનું તમામ બદલાવે છે

કુદરતની મુક્ત વનરાજી બુકેમાં ગોઠવાય છે
બહેનપણી ભૂલી એ ક્યાંક ગામ બદલાવે છે

તમે સૌ તો રહો છો એના એ જ ને હંમેશા
તમારી થવાં એ જિંદગી સરિયામ બદલાવે છે

ગૃહલક્ષ્મી છે રુમઝુમ કરતી આવે છે આંગણે
ઓળખ ઓગાળી એ વંશનું કામ દીપાવે છે

જો આપો આંસુ તો આપજો માત્ર હર્ષનાં જ
દાનથી મળેલ કન્યા જ તમને રામ મળાવે છે

– મિત્તલ ખેતાણી

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.