ગુરુ વંદના

Mittal Khetani - Poet's Corner - Gujarati & Hindi - Sarjak.org

શ્રી સદગુરુજી નાં શ્રી ચરણોમાં વંદન સાથ
ગુરુ વંદના, ગુરુ ઉપદેશ અનુસાર આચરણ સાથ
ગુરુ પૂર્ણિમાને વધાવીએ.

ગુરુ વંદના

તું નોધારાંનો આધાર.
અસાધ્ય ની સારવાર.
તને વંદીએ વારંવાર
ગુરુ તણો મહિમા અપરંપાર.

ગુરુ તે તો કાચ ને કંચન કીધાં,
આંસુ અમારાં પીધાં.
આશરો તારો હરિદ્વાર.
ગુરુ તણો મહિમા અપરંપાર.

હું તો ભટકત દુનિયાનાં છેડે,
પાયરીમાં બેસત સાવ છેલ્લે.
ફૂળ અજવાળ્યા તે ભરથાર.
ગુરુ તણો મહિમા અપરંપાર.

હળવે હાથે ખૂંદયા અભિમાન.
સેવા,સ્મરણ એ જ તારું વરદાન.
હાથ ઝાલી પાર તરાવ્યો સંસાર.
ગુરુ તણો મહિમા અપરંપાર.

સત્ય,પ્રેમ ના ધર્મ ને મળાવી.
સીધી લીટી તે કર્મ ની કરાવી,
કરુણા ઘોડે કરાવ્યો અસવાર.
ગુરુ તણૉ મહિમા અપરંપાર.

બાકી રહેલાં શ્વાસે રહેજે.
ભવસાગરનાં વિશ્વાસે વહેજે.
જિંદગી જેમ મોત સુધારજે કિરતાર.
ગુરુ તણો મહિમા અપરંપાર.

અપરાધ કોટિ મારાં માફી આપજે .
બંધન કર્મનાં,આ ભવે તો …

~ મિત્તલ ખેતાણી

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.