ચાવડા રાજવંશ – સંપૂર્ણ ઈતિહાસ | સંકલન

Chavda-Dynasty-Complete-History-Janmejay-adhwaryu

નીચેના આર્ટીકલ દ્વારા આપ ગુજરાતના ઈતિહાસ અને ચાવડા રાજવંશ વિશે વધારે જાણી શકશો.

નીચે દર્શાવેલ તમામ આર્ટીકલ ગુજરાતમાં ચાવડા વંશ દરમિયાન થયેલા બદલાવ અને યુદ્ધ, તેમજ સ્થાપત્યો સહિત બદલાયેલા રાજા અને સમયની પણ સફર કરાવશે.

સંકલિત લેખોના લેખક – જનમેજય અધ્વર્યુ છે.


ચાવડાવંશઉત્પત્તિ અને એમની વંશાવલી | ભાગ – ૧

ચાવડાવંશઉત્પત્તિ અને એમની વંશાવલી | ભાગ – ૨

રાજા વનરાજના પૂર્વજો – રાજા જયશિખરી

રાજા વનરાજ ચાવડા | ભાગ – ૧

રાજા વનરાજ ચાવડા | ભાગ -૨

રાજા ક્ષેમરાજ ચાવડા થી રાજા ભૂભટ (સામંતસિંહ)

રાજા વનરાજ ચાવડાનાં પૂર્વેનાં રાજ્યો | ભાગ -૧

રાજા વનરાજ ચાવડાનાં પૂર્વેનાં રાજ્યો | ભાગ – ૨

રાજા વનરાજ ચાવડાનાં પૂર્વેનાં રાજ્યો | ભાગ – ૩


ઉપર દર્શાવેલ દરેકે દરેક આર્ટીકલ સબંધિત તમામ અધિકાર સંકલનકર્તા લેખક અને ડીજીટલ પ્રકાશન અધિકાર સર્જક પાસે છે. લેખની કોપી કરવી એ કાયદાકીય રીતે અનિચ્છનીય છે.

( નોધ : કોઈ પણ પ્રકારના સલાહ સૂચનો અથવા ભૂલ અંગે ધ્યાન દોરવા માટે | hello@sarjak.org |પર અમને લખો.)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.