તમે નાગરિક ધર્મ નિભાવોને

Mittal Khetani - Poet's Corner - Gujarati & Hindi - Sarjak.org

દેશ દેશ ખાલી શું કરો છો, તમારો દ્વેષ ઉતારોને
દેશ આગળ લઈ જવાં, સૌને ભાઈ-બહેન માનોને

370 370 શું કરો છો, કાશ્મીર તો ભળી ગ્યું હાલો
મા ને રાજી કરવાં, નાત-ધર્મ-પ્રાંત-પક્ષ ફગાવોને

વિશ્વગુરુ માત્ર સ્વપ્નવાથી થવાશે શું વિશ્વગુરુ
ચા વેચતાં ઓલાં છોટુને, તમેય થોડું ભણાવોને

ગંદકી ગંદકી શું કરો છો, એમ થાશે ભારત સ્વચ્છ
તમારા મન અંદરની ગંદકીને, તમેય ઝાડું મારોને

સરકાર કરે સરકાર કરે, અસરકારક બોલ્યાં કરો
દેશ સોના નગરી બનાવવાં, તમે ય કામ આવોને

ભ્રષ્ટાચાર-કામચોરી કરવાંથી સુધરશે શું સ્થિતિ
હું સુધરીશ દેશ સુધરશે, દાખલો બની બતાવોને

ગૌહત્યા અટકાવવાં ઘરેઘરે તમે ય ગાય વસાવોને
રામમંદિર બને એ સાથેસાથે, હૈયે યરામ વસાવો ને

મારે શું, મારું શું, હુ શું કરી શકું એ વિચાર્યા કર્યું
યથા પ્રજા તથા રાજા, તમે નાગરિક ધર્મ નિભાવોને

ડાહી ડાહી ફિશિયારી તો બહુ કરી દેશભક્તિની
મોબાઈલ ફોરવર્ડથી વધુ, અમલમાં મૂકી બતાવોને

ઉપાડનારાં ઉપાડશે ગોવર્ધન, બંધાશે સેતુબંધ પણ
ગોવાળ-ખિસકોલી બની, તમારું કર્મ ય દિપાવોને

~ મિત્તલ ખેતાણી

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.