હવે તો બસ વરસાદ આવે

Mittal Khetani - Poet's Corner - Gujarati & Hindi - Sarjak.org

ગરજતાં વાદળો નો નાદ આવે
વીજ લીસોટાનો ધમધમાટ આવે
આકાશેથી ધોધમાર લગાતાર આવે
હવે તો બસ વરસાદ આવે

પર્જન્ય યજ્ઞ કરે પૃથ્વી ચાતક ભાવે,
પ્રભુનો સીધી લીટીનો પ્રસાદ આવે.
હવે તો બસ વરસાદ આવે

આંખ,અંતર,આયખું તરબોળ સ્વેદે થી
હૈયેથી ત્રાહિમામ નો પોકાર આવે.
હવે તો બસ વરસાદ આવે

પશુ-પંખી,નાનાં બચ્ચા સામું જો પ્રભુ,
તને વૃક્ષો નો ય થોડો વિચાર આવે
હવે તો બસ વરસાદ આવે

પાપો થી સતત છલકતો આ કળિયુગ
સતયુગ પોકારતો સૌનો આંતરનાદ આવે
હવે તો બસ વરસાદ આવે

રેઇનકોટ સડયા, છલકાયાં વોટરપાર્ક,
દેડકાં ડ્રાંઉંનો ગાજવીજ અવાજ આવે
હવે તો બસ વરસાદ આવે

માટીની કુંવારી સુગંધનો પહેલો પમરાટ
મોરલાંને નાચતાં જોવાનો ઉન્માદ આવે
હવે તો બસ વરસાદ આવે

પાંગરે કેટલાંય પ્રસંગો જુના-નવાં યાદોનાં
એક મેકમાં ઓગળવાનો તલસાટ આવે
હવે તો બસ વરસાદ આવે

અષાઢ શ્રાવણ તો પર્યાય સર્જન ના
સઘળાં જીવોને સંસાર સ્વાદ આવે
હવે તો બસ વરસાદ.આવે

હવે કાશ વરસાદ આવે
હવે.. માત્ર વરસાદ આવે
હવે તો બસ વરસાદ આવે

~ મિતલ ખેતાણી

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.