આ મન-મગજમાં હશે શું?

આ મન-મગજમાં હશે શું? એ જાણવા આવે.
વિચાર એના જુઓ વાતવાતમાં આવે.

બધી ખબર ન પડે, એટલું સ્વીકારી લ્યો,
પછી જો ખુદને મળો તો ખરી મજા આવે.

મળ્યો ન માર્ગ સરળ ને સીધો કદી એને,
આ ઓરતા છે એ ખળખળ થતા થતા આવે.

વિરામચિહ્નનો મહિમા તમે ય જાણો છો,
તમારી, મારી કથામાં પૂરક થવા આવે.

જરાક પીઠને પસવારી ને વધાવી લઉં,
કરું શું બીજું? જ્યાં અણધારી આપદા આવે.

સમયની ચાલને સમજીને સ્થિર થાઉં ત્યાં,
નવી નકોર થઈને જૂની વ્યથા આવે.

કરી શકાય નજરકેદ તો કરી લેજો,
સ્મરણ છે એ તો છડેચોક આંખમાં આવે.

~ લક્ષ્મી ડોબરિયા

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.