અબોલ જીવોની હત્યાનું પરિણામ કોરોના છે

Mittal Khetani - Poet's Corner - Gujarati & Hindi - Sarjak.org

સ્વાર્થી મનુષ્યનાં પાપોનો અંજામ કોરોના છે
અબોલ જીવોની હત્યાનું પરિણામ કોરોના છે

વિજ્ઞાન ભલેને ગમે તેટલી શેખી મારતું રહે
ઈશ્વર જ સર્વસ્વ છે એ પ્રમાણ કોરોના છે

જંગલ,જમીન,જનાવર,જળને સંભાળો જન
જેવું કરો તેવું ભરો એ કુદરતનો ક્રમ કોરોના છે

માસ્ક,દવા, માનવતાનાં થયાં છે કાળાબજાર
પાપીયાને કમાવાનો મોકો ઇન્તેઝામ કોરોના છે

બચવું હોય આપણે તો સહઅસ્તિત્વ સ્વીકારો
પૂંછ નહીં તો મુછ નહીં એ એલાર્મ કોરોના છે

-મિત્તલ ખેતાણી

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.