હાથ તારો હાથમા

Rekha Patel 'Vinodini' - Poet's Corner - Gujarati & Hindi - Sarjak.org

હાથ તારો હાથમા ક્યા પકડાય છે
તું છે પડછાયો છતા ક્યાં સ્પર્શાય છે?

ફૂલની ફોરમ હવામા ફેલાય છે ,
હાસ્ય ઝરતા ફૂલનો રવ ક્યાં થાય છે!

મૃગજળમાં હાથ ભીજાવી ના શકું
આ તરસનાં મૃગ બસ રણમાં જાય છે

ખ્વાબમાંં રમતો બધી રમવાની હશે!
જીતવું કે હારવું ક્યાં દેખાય છે?

એ દુવા સાથે દવા આપે છે મને
મોતનું ઓસડ કદી ક્યાં શોધાય છે

આંખથી આઘે વસીને પણ સાચવે
રીત સંબંધોની સાચી પરખાય છે

શબ્દને સાથી બનાવ્યા છે ત્યારથી
વાત દિલની કાગળૉમાં દોરાય છે

જીવવાંની જિંદગી રાબેતા મૂજબ
પ્યારથી આખા જગતને જીતાય છે

એ જ’રેખા’છે જે પ્હેલા જેવી હતી
કોઇની તકદીર પણ ક્યા બદલાય છે

~ રેખા પટેલ ‘વિનોદિની’
ગાલગાગા-ગાલગાગા-ગાગાલગા

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.