ઝાડ દિલાસો વાવે

વિશ્વ પર્યાવરણ દિવસ નિમિત્તે એક ગીત.

ઝાડ દિલાસો વાવે.
સધિયારો દેવાને બાહુ ડાળ તણાં લંબાવે.

પાન સમયસર ખરી પડે ને ખુદનું માન વધારે
કૂંણી કૂંપળ ટાણે આવી ડાળનું હૈયું ઠારે.

વાસંતી ને વૈશાખી પળ પોંખી લે સમભાવે..
ઝાડ દિલાસો વાવે.

ચૈતરની લૂ ને પણ દઈ દે શીતળતા વરણાગી
તડકાને ઝીલવાની કિંમત ક્યાંય કદી ના માગી

સ્થિર થઈ વધવાના નુસખા આમ મને સમજાવે..
ઝાડ દિલાસો વાવે.

નિજના વૈભવને સ્હેજે મોસમના રાગે ઢાળે
વાત-વિસામો સહુનો થાવા મૂળને ઊંડા ગાળે

માળાના ધબકાર સુણી શણગાર એ સોળ સજાવે.
ઝાડ દિલાસો વાવે.

~ લક્ષ્મી ડોબરિયા

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.