સૂયઁ નુ સપ્ત અશ્ર્વરથ

Kiran Piyush Shah 'Kajal' - Poet's Corner - Gujarati & Hindi - Sarjak.org

સૂયઁ નુ સપ્ત અશ્ર્વરથ પ઼યાણ,
તેના આગમન ને આવકારવા.
મનરુપી અષ્ઢ અશ્ર્વ તૈયાર
મઘૂર પંખી ઓના કલરવ,
મંદિર ની ઝાલર નો ટંકારવ
તો મસ્જીદ માંથી ઉઠતી અઝાન.
ગૌચર જતી ગોધણ ની ઘંટડી નો રણકાર,
પ઼ભાતીયા ની સંગત
ને લીલીછમ ઘરતી નો સાદ.
કુદરત ના ખોળે ખેલતા કુદતા બચપણ નો ખીલખીલાટ,
અને સાથે જ ખેચાઈ લગામ
મનરૂપી અશ્ર્વ ની..
મોબાઈલ માં વાગતા ઘંટડી એ,
ચલ ઉઠ જાગ હવે…
ને હુ સ્વપનલોક માંથી જાગી,
શરૂ કરૂ છુ મારો દિવસ.
વાહનો ના કોલાહલ
ડામર ની સડકો,
દૂરદૂર ભાગતી હાંફતી જીદગી,
શહેર ના શ્ર્વાસ રૂપી લોકલ ના અવાજ વચ્ચે,
કહેવાતા સપનો ના શહેર માં.

~ કિરણ પિયુષ શાહ ‘કાજલ’

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.