વર્ષાગીત | કેટલું બધું ઘેરાયો છે

Rekha Patel 'Vinodini' - Poet's Corner - Gujarati & Hindi - Sarjak.org

કેટલું બધું ઘેરાયો છે,તું હવે તો કઈ વરસી જો
કહે આજ વરસુ કાલ વરસુ હવે કઈ વરસી જો
તું હવે તો કઈ વરસી જો …

થોડા ઘણા છાંટણાની બે પળ મજાને માણી જો
બસ એકવાર વરસીને મારી તરસને તું સ્પર્શી જો

ભેગા થઈને રમવાની આ રમતમાં મને પકડી જો
ઘડી આ ભિજવા ભિજાવાની બંધનમાં જકડી જો
તું હવે તો કઈ વરસી જો …

કોરી ચુનરી બહુ લહેરાય ભીની ચીપકી જાય જો
સાચવ્યા જે સઘળા ભેદ તે અહી ખુલી જાય જો

આવી આંગણ તું વરસ મારી પ્રીત રેલાઈ જાય જો
આંખમાં થી મોતી ટપકે ને કાજળ રેલાઈ જાય જો.

તું હવે તો કઈ વરસી જો …

છોડ ખોટી આનાકાની હવે રાત વીતી જાય જો.
આજ આવુ કે કાલ માં જુવાની સરતી જાય જો.
તું હવે તો કઈ વરસી જો …

~ રેખા પટેલ ‘વિનોદિની’

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.