રંગો વેરાયા ને રંગોળી

Kiran Piyush Shah 'Kajal' - Poet's Corner - Gujarati & Hindi - Sarjak.org

રંગો વેરાયા ને રંગોળી રચાઈ,
મેઘધનુષ ની છટા શરમાઈ.
વનરાજી ની લીલીછમ જાજમ પથરાઈ,
નવોઢા ના રૂપ શી ધરતી શણગારાઈ.
ખળખળ કરતી સરિતા લહેરાઈ,
સુસ્ત ગ્રીષ્મ વાતાવરણ માં, જીદગી ની નવી મૌસમ છલકાઈ.
રૂપ ખીલ્યુ, રંગ ખીલ્યા ને..
ધરતી એ સજયા સોળ શણગાર ને હરખાઈ.
ઋતુ ઓ ની રાણી આમજ નથી કહી,
વષાઁરાણી ના આગમને જીવન છલકાઈ

~ કિરણ પિયુષ શાહ ‘કાજલ’

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.