લખવા બેસું ગઝલ

Rekha Patel 'Vinodini' - Poet's Corner - Gujarati & Hindi - Sarjak.org

આપ સર્વ ના અધધધ સ્નેહ ના ઋણ ને ફોડવાની શક્તિ મારામાં નથી, બસ એક નાની કવિતા આપ સહુ મિત્રો ના નામે અર્પણ …

લખવા બેસું ગઝલ સબ્દોમાં મિત્ર ટંકાય છે
વિના સાથ તમારે એ પાનાં કોરા વંચાય છે

દુર દુર થી ઉડતો આવી પ્રેમ બધો વિટાય છે
અલગારી લાગણીઓ થી મન ગુલાલે રંગાય છે

હ્રદય તમારી સંગે ઉત્સવ બની ઉજવાય છે
દુરતામાં તમારે વસંતે પણ પાનખર વેરાય છે

આંખ મીચું અને સપનામાં હલચલ જણાય છે
ભર નીંદરમાં યાદો બધી ખુશ્બુ થઈ પંકાય છે

વરસો વરસ હવે ઋણ મિત્રતા નું ચડાય છે
દેજે શક્તિ પ્રભુ પ્રેમે સહુનું મન જીતાય છે

~ રેખા પટેલ ‘વિનોદિની’

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.