મારા મન માં આકાર લેતી

Kiran Piyush Shah 'Kajal' - Poet's Corner - Gujarati & Hindi - Sarjak.org

મારા મન માં આકાર લેતી.
મારા ભાવ વિશ્ર્વ ને સાકાર કરતી.
મારા શબ્દો મારા માં ઉગતા..
કયારેક તે અધુરા અજન્મા જ છુટતા.
તો કયારેક પુણઁ રુપ પામી ઉછરતા.
મારા પોતાના બની જગ માં વિચરતા.
વિચારો ના વિશ્ર્વ માં મને ફેરવતા.
કલ્પના ની પાંખો એ સવારી કરાવતા.
મારા માં જ જન્મતા ને મારા માં કાળ પામતા.
જયારે જયારે તે કાગળ પર ઉતરતા મને સજઁન નો સંતોષ આપતા.
‘કાજલ’ કહે મારા શબ્દો જ જાણે બોલતા.
મારી અનદેખી અનકહી કહાણી કહેતા.

~ કિરણ પિયુષ શાહ ‘કાજલ’

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.