વેલેન્ટાઇન. વિક

Rekha Patel 'Vinodini' - Poet's Corner - Gujarati & Hindi - Sarjak.org

આ વેલેન્ટાઇન વિક છે…
એટલે કે “પ્રેમ અને દોસ્તી ને હૈયાથી લઈ હવા સુધી પ્રસરાવતો તહેવાર” !!

અહી મનમાં ખુશી હોવી જોઈએ, ઝરણા જેવી સ્વચ્છતા હોવી જોઈએ!
દરેક વ્યક્તિ દરેકને પસંદ હોય જરૂરી નથી
અને આ ફેસબુક તો એક એવી જગ્યા છે કે,
ના ગમતી વ્યક્તિઓને એકજ ક્લિક કરી દિલના દરિયા માંથી કાયમને માટે બહાર ફેકી શકાય છે !
અને જે દીલની નજીક છે તેને ખુશી અને પ્રેમ વ્યક્ત કરી આત્મીયતા જાહેર કરી શકાય છે

કાલે રોઝડે હતો આજે પ્રોમિસ ડે (પ્રપોઝ ને બદલે) 🙂
તો ચાલો પ્રોમિસ આપીને આ વાત લખું છુ
કે મને ખરેખર ના પસંદ કરનારા,
મારી ગાંડી ઘેલી પોસ્ટથી થાકી જનારા,
કે જાણે અજાણે મારાથી દુર રહેતા મિત્રોને
એક પ્રેમભર્યું નિવેદન છે …
મને જરાય સંકોચ વિના અનફ્રેન્ડ કરી નાખે કોઈ પણ ગીલા સીકવા વિના …
તું ભી ખુશ હમ ભી ખુશ પ્રોમિસ 😊

~ રેખા પટેલ ‘વિનોદિની’

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.