મારા મહી

Rekha Patel 'Vinodini' - Poet's Corner - Gujarati & Hindi - Sarjak.org

મારા મહી
એક આખું ચોમાસું વસતું હતું.
ભીના નીતરતાં આભ માંથી
ઝરમર ઝરતાં નેહ સમુ
એક હૈયું ઘબકતું હતું.

કદીક વીજના ચમકારા કરી
કાળા ડિબાંગ આભ ચમકાવતું
ઘડઘડાટી બોલાવી એ ડરાવતું.
બેઘડીનાં ખેલ કરી, બધું સમેટી
ફરી ખુદ ચુપકીદી સાધી,
વાદળી ફરફર વરસતી રહેતી.
પાને પાને સંગીત વહેતું
બધું ગંધ સુગંધ થી મિશ્રીત હતું.

આભે આવ્યો ધગધગતો લાવા,
વાદળીઓ વિલાઈ ગઈ
સરવાણી મીઠી સુકાઈ ગઈ.
બહુ દિવસે યાદ આવ્યું
મારા મહી પણ એક ચોમાસું વસતુ હતું

~ રેખા પટેલ ‘વિનોદિની’

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.