ધબકતી, ભાગતી, હાંફતી આ જીંદગી

Kiran Piyush Shah 'Kajal' - Poet's Corner - Gujarati & Hindi - Sarjak.org

ધબકતી, ભાગતી, હાંફતી આ જીંદગી ચલ ને જીવી લઇએ.
પ્રિયે થોડી વધુ નિરાંત ચલ ને ચોરી લઇએ.
એકમેક ના સંગાથ ને ચલ ને થોડો વધારે મધુર બનાવી લઇએ.
એક બીજા ના મન ના વિચારો વાતો ચલ નેઆજ કરી લઇએ.
(કદાચ)ઘણી ગોપીત કહાની ઓ હશે ચલ ને તે જાણી લઇએ.
શબ્દો ની જરુર નથી જયાં, ચલ ને મૌન ને માણી લઇએ.
સફર ના સંગાથી ચલ ને સફર રંગીન બનાવી લઇએ.
ઘણી પળો છુટી ગઈ જીવન માં ચલ ને માણી લઇએ.
સમય ખુટે પેલા થોડા માં ઘણુ કહી ચલ ને થોડા માં ઘણુ જીવી લઇએ.
‘કાજલ’ જીંદગી ની એક નવી ડગર ચલ ને કંડારી લઇએ.
જયાં તારા મારા નહી આપણા સપના એક હોય ચલ ને એવુ વિશ્ર્વ બનાવી લઇએ.

~ કિરણ પિયુષ શાહ ‘કાજલ’

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.