નયન થી નયન મળ્યા દીલ થી દીલ મળ્યા

Kiran Piyush Shah 'Kajal' - Poet's Corner - Gujarati & Hindi - Sarjak.org

નયન થી નયન મળ્યા દીલ થી દીલ મળ્યા હવે.
એક મેક ને માટે હસ્ત થી હસ્ત મળશે હવે.
ચાંદની રાતો એ સમુદ્ર કિનારે મળીશુ હવે.
જીવન સફર ની નાવ ને હંકારીશુ હળવે થી હવે.
હાથો માં રચાયેલ મહેંદી ની વાત કહીશુ તમને હવે.
તમારા સહવાસ માં જીવન સફર તય કરીશુ હવે.
તમારા જીવન ને ખુશી ઓ થી ભરવા ચાહુ છુ હવે.
સજાવેલ સપના ને પુરા કરવા ચાહુ છુ હવે.
તમારા મારગ ના કાંટા વીણશું અમે હવે.
‘કાજલ’ અસ્તિત્વ ભુલી ને તમારા માં વીલીન થવા માગું છું હવે.

~ કિરણ પિયુષ શાહ ‘કાજલ’

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.