દપઁણ મારુ પ્રિય મિત્ર

Kiran Piyush Shah 'Kajal' - Poet's Corner - Gujarati & Hindi - Sarjak.org

દપઁણ મારુ પ્રિય મિત્ર
હંમેશા સાથ આપે
મારી સાથે હસે રડે
જન્મ થી અત્યાર સુધી
હરપળ સત્ય જ કહે
મારી આંખો ની ઉદાસી
તે સૌથી પહેલા ઓળખે
મારા હોઢો પર હાસ્ય
ને હંમેંશા સાથ આપે
અભિન્ન અંગ હું ને મારુ પ્રતિબિંબ
છતા લાગે કયાંક કશુ છુટે
તિરાડ પડી આઈના માં
તુટી છુટી જાત મારા માં થી
વિખુટી પડી હુ મારા વિશ્ર્વ થી.

~ કિરણ પિયુષ શાહ ‘કાજલ’

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.