Siddiq-Bharuchi-poetry-gazals-gujarati litrature
Gazal Gujarati

રોજ જીતું – રોજ હારૂં છું

રોજ જીતું ને રોજ હારૂં છું,
હું મુસાફર છું, એમ રાચું છું.

તારી આંખે છે વિષના ચશ્માં,
પણ ખબર છે તને જ ચાહું છું.

કઇ રીતે ભૂલવા ચહે અમને?
ક્રોધમાં પણ હું યાદ આવું છું.

કંઇ ગઝલ તો પ્રગટ થવા ઈચ્છે,
શે’રમાં તો તને વિચારૂં છું.

હું ધનિક બાપનો નબીરો છું,
રોજ ભિક્ષુકને ધાક આપું છું.

સાવ નવરા યુવાન છે એવો,
જાય-આવેનું ધ્યાન રાખું છું.

ફક્ત સેવાના નેક આશયથી,
ગૂર્જરીની ગઝલ ચખાડું છું.

~ સિદ્દીક ભરૂચી

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.