Siddiq-Bharuchi-poetry-gazals-gujarati litrature
Gujarati

ખૂબ  સુંદર  વ્યવહાર

ખૂબ સુંદર વ્યવહાર થઇ જાયે,
તુજને મારાથી પ્યાર થઇ જાયે.

હું તો ઈચ્છું રહી સિયાસતમાં,
તારા સારા વિચાર થઇ જાયે.

શાયરીની શરાબના આદી,
દેશના સૌ કુમાર થઇ જાયે.

છે મુશીબતની રાત માથા પર,
ગમને ચિંતા સવાર થઇ જાયે.

જૂઠા સાચા તમામ મિડિયામાં,
ઈશ્કનો બસ પ્રચાર થઇ જાયે.

ગ્રુહિણીઓને સતાવે છે ચિંતા,
કાશ જલ્દી પગાર થઇ જાયે.

રસ્તે રસ્તે શિકારી શોધે છે,
કોઈ આંખો શિકાર થઇ જાયે.

હિંદુ-મુસ્લિમના ભેદ પાળે છો?
મારા ભીંતરથી બ્હાર થઇ જાયે.

~ સિદ્દીક ભરૂચી

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.