Mittal Khetani - Poet's Corner - Gujarati & Hindi - Sarjak.org
Gujarati Poet's Corner Writers Space

સવારે વિરોધ સાંજે પ્યાર થઇ જાય છે

વિરોધીઓ અહીં ટેકેદાર બની જાય છે
ટેકેદાર અહીં ભાગીદાર બની જાય છે

શાસક-વિરોધ પક્ષ જેવું છે ક્યાં કશું
સવારે વિરોધ સાંજે પ્યાર થઇ જાય છે

દેશ વેચવાનો એ જ તો છે ફાયદો
ભૂખડ પણ માલદાર થઈ જાય છે

કોક ખેંચીને કાઢે ત્યારે જ નીકળે છે
નેતા ખુરશી સાથે ગુંદર થઈ જાય છે

જે ક્યાંય ના ચાલે તે અહીં ચાલે છે
ફાટેલી ખોટી નોટ ચલણ થઈ જાય છે

આ જ હાલત છે તમામ પક્ષોની તેથી
રાજકારણ સાવ બદતર થઈ જાય છે

મની,મસલ પાવરવાળાં બની શકે નેતા
મોરલવાળાં ફક્ત કાર્યકર રહી જાય છે

દસકાંઓ સુધી વફાદારો બુંગણ પાથરે
પક્ષ પલટું ખુરશીમાં સવાર થઈ જાય છે

જેની સામે લડયાં પક્ષ માટે સતત એનો
પક્ષનાં નેતા તરીકે સ્વીકાર થઈ જાય છે

સારાં આવતાં નથી રાજકારણમાં તેથી
નરસાંને સાવ મોકળું ખેતર થઈ જાય છે

~ મિત્તલ ખેતાણી

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.