Mittal-khetani-poetry-gazals-gujarati litrature
Gujarati

હજું પ્રેમ તને કરું જ છું

સપનામાં તને મળું જ છું
હજું પ્રેમ તને કરું જ છું

થાય તુજ સમો ભાસ તો
એ રસ્તે હજું વળું જ છું

છે ડેમ આ મર્યાદાનો તોય
ચિત્તે તો ખળભળું જ છું

શોધું છું સૌમાં તને સતત
મને હું રોજ છળું જ છું

નાસ્તિક હું તો આસ્થા તું
તારાં મંદિરે તો લળું જ છું

સ્પ્રે શરીરે ને હસતું મોઢું છે
અંદર અંદર તો સડું જ છું

પહેરી માળા તે કોઈની તોય
તારી માળા રોજ કરું જ છું

~ મિત્તલ ખેતાણી

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.