Siddiq-Bharuchi-poetry-gazals-gujarati litrature
Gujarati

પ્રશ્ન જેવો જવાબ આપું

પ્રશ્ન જેવો જવાબ આપું છું,
માન ખાતર ગુલાબ આપું છું.

હર કદમ છે વસૂલ કરનારા,
હર કદમ હું હિસાબ આપું છું.

ટેવ છે, નોકરી છે શું શું છે ?
મયકદામાં શરાબ આપું છું.

રોજ દર્શન કરે છે કૈ’ ચહેરા,
જાણે દરરોજ ખ્વાબ આપું છું.

કોઇ ઈનકાર પણ કરે ‘ સિદ્દીક’,
દિલનો એક જ ખિતાબ આપું છું.

~ સિદ્દીક ભરૂચી

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.