Gujarati

ઈશ્વર કયારે શું કરે

ઈશ્વર કયારે શું કરે સમજીના શકાય.
ક્ષણવારમાં દુનિયા બદલાઇ જાય .

જીવનના સોનેરી સપના જોતા
માનવ ની આજ રોળાઇ જાય.

ધરતીકંપ, સુનામી, પુર, કુદરતી આફત સામે
જેટલો લાચારી અનુભવતો માનવી
ઈશ્ર્વર ઈચ્છા કહી તેની હર થપાટ ને
એક ચેલેન્જ સમજી ફિનિકસ ની જેમ
વારંવાર પોતાની બરબાદી ને
આબાદી માં ફેરવવા કમરકસે .

આપણે કયાં શુધી?
કયારેક તો તેપણ ઈશ્ર્વર ને બસ હવે બસ કર
રમવાનું આ માનવજીદગી સાથે કહી શકે ?
શું સાંભળશે?

~ કિરણ પિયુષ શાહ ‘કાજલ’

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.