Siddiq-Bharuchi-poetry-gazals-gujarati litrature
Gujarati

હજ પઢીને શેખ રાજી થઈ ગયા

હજ પઢીને શેખ રાજી થઈ ગયા,
કામના સૌ નામ હાજી થઈ ગયા.

મોતની જે પ્રાર્થના કરતા હતા,
એ ઘડી આવી તો ભાજી થઈ ગયા.

શું જરા પલટો અવસ્થામાં થયો!
એ ટપોરી શ્હેર કાજી થઈ ગયા.

છેવટે જનતાની આંખે આવતાં,
કેટલા નેતાઓ માજી થઈ ગયા.

દ્રાક્ષ મીઠી પામશું એ આશમાં,
કૂદકા મારીને રાજી થઈ ગયા.

ભાન આવ્યું તો ત્યજીને હર શરાબ,
કૈ’ ગુનેગારો નમાજી થઈ ગયા.

~ સિદ્દીક ભરૂચી

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.