Gujarati

તો ય શું ફેર પડે છે…

ઝાકળ જેવું અડે તો ય શું ફેર પડે છે,
ટહુકાઓ જો જડે તો ય શું ફેર પડે છે.

આંસુઓની મહેક નથી
ના ”વાટ નિરખ”ની મૂડી,
એ આંખોને શું કહેવું
જે ફક્ત કીકીની જુડી;

એમાં સપનું પડે તો ય શું ફેર પડે છે,
ઝાકળ જેવું અડે તો ય શું ફેર પડે છે.

પુષ્પ ખીલે તો એના પડઘા
બ્રહ્માંડે પડઘાય,
આવી ઘટના એમ કદી કંઈ
બધાને ન સમજાય;

સમજણનો ગઢ ચડે તો ય શું ફેર પડે છે,
ઝાકળ જેવું અડે તો ય શું ફેર પડે છે.

– અનિલ ચાવડા

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.