Gujarati

ફાગણ કેમ ચડે

ફાગણ કેમ ચડે ના ચાળે ?
વાસંતી વા વન-ઉપવનમાં, સપનાંને ઉગાડે. !

ફાગણ કેમ ચડે ના ચાળે ?

લૂ તો ઝીણાં ઝાંઝર પહેરી, ચાલ લચકતી ચાલે
ગુલમહોરી લાલી લીંપી, દશે દિશાએ મ્હાલે
તડકાનું આંજણ આંજીને, વગડાને અજવાળે..!

ફાગણ કેમ ચડે ના ચાળે ?

ધ્યાન ધરી તમરાંના ગીતો , હોંશે હોંશે પોંખે
સીમતણાં સન્નાટાને પણ , ફાંટ ભરીને જોખે
બપ્પોરી વેળા તો ઝુમ્મર, બાંધી દે ગરમાળે..!

ફાગણ કેમ ચડે ના ચાળે ?

સોળવલાં જોબનને ઊંચકે, કેસરભીના કાંધે
સૂરજ સાખે અંગમરોડી, તાર નયનના સાંધે
કેસૂડાંનો આવો ઈશારો, કેમ કરીને ખાળે ?

ફાગણ કેમ ચડે ના ચાળે ?

~ લક્ષ્મી ડોબરિયા.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.