Desclaimer

સર્જક ગ્રુપની સાઇટ (www.sarjak.org) પર નિયમિતરૂપે સર્જકો દ્વારા સર્જિત સાહિત્ય અથવા સ્પેશીયલ એક્ટીવીટીઝ પ્રકાશિત કરવામાં આવે છે. જો કે સાહિત્ય પુસ્તકો, સામયિકો તેમજ વિવિધ પ્રકશનના માધ્યમો દ્વારા મળતુ જ હોય છે. પણ સર્જનની શરૂઆત માટે માત્ર મર્યાદિત સ્રોતો પૂરતા નથી. સર્જક એ આધુનિક યુગનું એવુ સરનામું છે જ્યાં નવા સર્જકો પણ પોતાના સર્જનને મૂકી શકે છે, શીખી શકે છે, પોતાના જેવા અન્ય સાહિત્ય રસિકો સાથે જોડાઈ શકે છે. વિશ્વના કોઈ પણ ક્ષેત્રમાં રહેતા લોકો જો પોતાના સાહિત્યને સર્જકના માધ્યમ દ્વારા રજુ કરવા ઇચ્છતા હોય એ પોતાના સાહિત્ય અથવા સર્જનને મોકલી શકે છે.

દરેક સર્જકને પોતાના સર્જન મોકલતા પહેલા નીચેના નિયમો વાંચી લેવા જરૂરી છે.

♦સર્જકના માધ્યમ દ્વારા સર્જનને લાગતા સાહિત્ય અને કલા કૌશલ્યના તમામ પ્રકારો સર્જક પર સ્વીકારવામાં આવે છે. આ માટે પોતાના ક્ષેત્રમાં જે તે સર્જન શ્રેષ્ઠ હોય તે જરૂરી છે. (અહી વ્યક્તિગત રીતે શ્રેષ્ઠતા અંગેની વાત છે.) (સાહિત્યનુ કોઈ પણ સ્વરૂપ સ્વીકારી શકાશે.)

સર્જકને મોકલવામાં આવતું દરેક સર્જન પોતે સર્જેલું અને મૌલિક હોય તે જરૂરી છે. તેમ જ આ અંગે ભવિષ્યમાં થનાર સમસ્યાની સંપૂર્ણ જવાબદારી પણ સર્જકની પોતાની રહેશે. એટલે કોઈએ કોપી કરેલી, ચોરેલી કે ઉપાડી લીધેલી રચનાઓ સર્જકમાં મોકલવી નહિ. જો એમ થશે તો મૂળ લેખક દ્વારા થતી કાયદાકીય કાર્યવાહી માટેની સંપૂર્ણ જવાબદારી રચના આપનાર લેખકની રહેશે.

સર્જકમાં પ્રકાશિત કરવા માટે જે તે સર્જન અન્ય પ્લેટફોર્મ અથવા સામયિક જેવા અન્ય સ્થાને અપ્રકાશીત હોવું જરૂરી નથી. જો સર્જક પર મોકલવામાં આવતા સર્જનના અધિકારો કોઈને અપાયેલા ન હોય તો અથવા આપેલા હોય તો જે તે પ્રકાશનના માર્ગદર્શન પછી રચના સર્જક પર પ્રકાશન માટે મોકલી શકાય છે.

આપનું સર્જન ગુજરાતી યુનિકોડ ( એટલે કે શ્રુતિ ફોન્ટ અથવા ગુગલ ઇનપુટ ટુલ દ્વારા ટાઈપ કરેલ અને જો તમે મોબાઈલમાં લખતા હોય એમના માટે ગુગલ ઈન્ડીક કીબોર્ડની મદદથી ) ફોર્મેટમાં લખાયેલું અને વર્ડ (MS word) અથવા ટેક્ષ્ટ (notpad) ફાઈલમાં ટાઈપ કરેલ હોય તે જરૂરી છે. કારણ કે અલગ ફોરમેટમાં અથવા ડાયરેક્ટ મોકલેલ કન્ટેન્ટ સર્જક પર પ્રકાશન દરમિયાન અમુક સંજોગોમાં ફોર્મેટિંગ બદલાઈ જાય છે.

♦ સર્જક ગ્રુપ સાથે જોડવા માટે જે તે સર્જકે જરૂર પડ્યે લેખિતમાં બે બાબતોની સ્પષ્ટતા આપવાની રહેશે. (૧) પોતાનું સર્જન મૌલિક છે (એટલે કે પોતાના સાહિત્ય માટે તે સ્વયં જવાબદાર  ગણાશે અને (૨) સર્જન સર્જક પર સ્વેચ્છાએ આપેલ છે.

♦ સર્જક ગ્રુપ એ માત્ર આપના સર્જનને વિશ્વના વિશાળ ફલક પર રજુ કરવાનું માધ્યમ માત્ર છે. જેના બદલામાં સર્જક દ્વારા કોઈ ચાર્જ આપવા, લેવા કે વસુલવામાં આવતો નથી. તેમજ ચુકવવામાં પણ આવતો નથી.

સર્જક પર પ્રકાશિત થતી કોઈ પણ કૃતિના બદલામાં વળતર ચુકવવામાં આવતું નથી. સિવાય કે જે તે વિષયે અથવા કોઈ સ્પર્ધામાં મેળવેલ જીત સબંધે અથવા પૂર્વનિર્ધારીત વાતચીત અથવા એની શરતો સર્જક દ્વારા નિર્ધારિત ન થયેલી હોય.

જે તે લેખક દ્વારા અપાયેલ સામગ્રી અથવા સર્જનના તમામ પ્રકારના (ફીજીકલ અને ડીજીટલ) અધિકાર જીવન પર્યંત માત્ર અને માત્ર સર્જકના પોતાના જ રહેશે. સર્જક પર આપ્યા પછી પણ લેખક પોતાના આર્થિક લાભ માટે સર્જનને ગમે ત્યાં અને ગમે ત્યારે ઉપયોગમાં લેવા મુક્ત છે. (હા જાણ કરવી ઇચ્છનીય છે.) જો એના બદલામાં વળતળ મળેલું હોય, એવા સંજોગોમાં અન્યત્રે આપવા માટે સર્જકની પૂર્વમંજુરી જરૂરી છે.

આ સાઇટ કોઈ પણ સર્જકના સર્જન પર પોતાના અધિકારો અથવા કોપીરાઈટ પોતાની પાસે રાખતી નથી. એના તમામ હક જીવન પર્યંત સર્જકના પોતાના જ રહેશે. સર્જક માત્ર માધ્યમ છે જ્યાં એક સ્ટેજ આપવામાં આવે છે.

સર્જક ગ્રુપનો મૂળ ઉદ્દેશ્ય જે તે સર્જકના સર્જનને પ્રોત્સાહન આપવાનો છે. એટલે જો કોઈ Sarjak.org પર પ્રકાશિત રચનાના ટ્રાન્સલેશન માટે રજુઆત કરશે, તો સાઇટમાં જ રચના મુકવા પૂરતા અધિકાર એ લેખક સાથે વાતચીત સિવાય પણ આપી શકાશે. હા, જો કે મૂળ કન્ટેન્ટના અધિકાર તો મૂળ લેખકના પોતાના જ રહેશે.

♦ તમારા દ્વારા અપાયેલ કન્ટેન્ટની સંપૂર્ણ જવાબદારી તમારી પોતાની જ રહેશે. કન્ટેન્ટના કોપીરાઈટ ભંગ બદલ પણ જે તે સર્જક સ્વયં જ ઉત્તરદાયી ગણાશે. સર્જક પ્લેટફોર્મ જે તે લેખકના કન્ટેન્ટ બાબતે જવાબદાર ગણાશે નહી. 

સર્જકમાં પ્રસ્તુત થતું દરેક કન્ટેન્ટ જે તે સર્જકની અધિકારીક સ્વ મૂડી છે. એટલે સર્જક પરથી એની ચોરી અથવા ઉઠાંતરી એ કાયદાકીય ગુનાને પાત્ર ગણાશે.

સર્જક ગ્રુપ સાથે જોડાયેલા અન્ય માધ્યમો માટે :-

♦ સર્જક સાથે જોડાયેલા માધ્યમો દ્વારા સર્જકને મળતું સર્જન એમના ધારા ધોરણો પ્રમાણે જ રહેશે. તેમજ સર્જનની શરતો નીચે દર્શાવ્યા મુજબની જ રહેશે.

(૧) સર્જનના મૌલિકતાની જવાબદારી જે તે સર્જકની પોતાની રહેશે.

(૨) સર્જનના અધિકારો જીવન પર્યંત જે તે લેખકના રહેશે.

(૩) સર્જક પર સર્જનને સ્વીકારવામાં આવે છે. પણ, બદલામાં વળતર ચુકવવામાં આવતું નથી.

(૪) સર્જક પર પ્રકાશિત સાહિત્યને સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ કરતી વખતે સર્જકના એડ્રેસ દ્વારા થાય તે ઇચ્છનીય છે. [ એ સર્જકના હિતમાં છે, ફરજીયાત નથી.]

ચોરાયેલ સાહિત્ય અથવા લેખ સામે પગલા :-

સર્જક પર પ્રકાશિત સાહિત્ય જે તે સર્જક દ્વારા સીધું કે આડકતરી રીતે આવે છે. તેમજ સાહિત્યના સર્જન તેમ જ સર્જકની પરખ કરવી લગભગ અશક્ય છે. સાહિત્યની જાણ માત્ર ત્યારે જ થઇ શકે જ્યારે એ વિશે એડિટર જાણતો હોય અથવા લેખક અથવા એમના વાંચક સર્જકનું ધ્યાન દોરે. સર્જક આવા સંજોગોમાં મૂળ લેખકના પક્ષમાં બનતી દરેક મદદ કરવા હાજર રહેશે. એટલે કે ચોરાયેલા સર્જનને રોકવા માટેની લડાઈમાં સર્જક કટિબદ્ધ છે, પણ પ્રકાશિત સાહિત્ય માટે જવાબદાર નથી. કારણ કે સર્જક (Sarjak.org)  માત્ર એક માધ્યમ છે જ્યાંથી સર્જન રજુ થાય છે, અને સર્જકના નિયમો પ્રમાણે સર્જક (Sarjak.org) દરેક સર્જકને ફરજીયાત મૌલિક સર્જન જ મોકલવાની વાત કરે છે. એટલે એવા સંજોગમાં જાણ થતા જ સર્જક (Sarjak.org) વાસ્તવિકતાની ખરાઈ કર્યા પછી, એવા ઉઠાંતરી કરતા લેખકને અને કૃતિને સર્જક પરથી અલવિદા કરવા સર્જક (Sarjak.org) તમારી સાથે છે. પણ, એનો અર્થ સાવ એવો નથી કે દરેક ચોરાતા સાહિત્યની જવાબદારી સર્જકની જ હોય, કારણ કે એના માટે જે તે સર્જક પોતે જ જવાબદાર ગણાશે. આ પ્રકારના વ્યક્તિને વાસ્તવિકતાની ખરાઈ થતા જ સર્જક (Sarjak.org) પરથી કાયમી વિદાય, કોઈ પણ પ્રકારની જાણ વગર આપી દેવાશે.

સર્જક ઉઠાંતરી અને મહામુલા સાહિત્યની ચોરીને રોકવા કટિબદ્ધ છે.

અન્ય કોઈ પણ સુધાર અથવા સલાહ સુચન માટે સર્જકનો સંપર્ક કરો…

hello@sarjak.org | Sultan@sarjak.org

અભાર…