Mittal Khetani - Poet's Corner - Gujarati & Hindi - Sarjak.org
Gujarati

જેવો છું એવો ધન્ય છું

જેવો છું એવો ધન્ય છું
હું હું જ છું ના અન્ય છું

પ્રકૃતિ રમાડે એનાં ખોળે
શહેરીઓ વચ્ચે વન્ય છું

સાથેનાં નું મૂલ્ય વધારું
છું અમૂલ્ય હું શૂન્ય છું

કોઈએ સાથે ના રાખ્યો
એટલે જ હું અનન્ય છું

હરીફ હું ને હું જ પરિક્ષા
ખુદનો ચીલો મૂર્ધન્ય છું

વિશ્વ ચલણે નથી ચાલતો
પ્રભુ દરબારે જ માન્ય છું

~ મિત્તલ ખેતાણી

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.