Gujarati

આજ પાછા જાવાની

આજ પાછા જાવાની આવી ગઈ
સઘળું સમેટી
બેગમાં ઠુંસી ઠુંસી ભર્યું
બધું ભરાઈ ગયું છતાં લાગ્યું
કંઈક છુટી જાય છે.
શું?
ચોપાસ નજર દોડાવી
કશુંય નથી સમજાતું
તૂટે છે કે છૂટે છે?
છતાય
મન ઉડવા પહોંચવા આતુર છે
કારણ
ત્યાં મારું ઘર છે

~ રેખા પટેલ ‘વિનોદિની’

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.