Siddiq-Bharuchi-poetry-gazals-gujarati litrature
Gujarati

મનને સમજાવું પડે,

મનને સમજાવું પડે,
આદમી થાવું પડે.

સત્ય જાણે બોલવું
ઝેરને ખાવું પડે.

રાજી કરવા શેરને,
વાહવાહ ગાવું પડે.

ખેંચવું છે દિલ તને,
થોડું મલકાવું પડે.

બાપને ખુશ રાખવા,
સાસરે જાવું પડે.

~ સિદ્દીક ભરૂચી

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.