Gujarati Writers Space

માવતરની મમતા

કદાચીત મારું લખાણ વાંચીને મારા પર બઘા જ પ્રશ્નોં નો ગીળીબાર કરશેં, પણ મને પ્રશ્નોં પૂછવાની જગ્યા પર પોતે જ એકવાર મારા લખાણ પર વિચાર જરુર કરજો.