Gazal Gujarati Poet's Corner

પરદેશમાં સુખ

પરદેશમાં ભાઈ અહી તો બહુ સુખ જડતું
વરસાદની હેલી મહી ના આ નળિયું રડતું.

ટેલીફોનમાં સહુ કોઈ હલ્લો કેમ છો કહેતું
ના ઓટલા જેવું ‘આવો’ કહી રસ્તો રોકતું.

લ્યો થોડું વધારે કહી નાં પરાણે પીરસતું.
વાટકી વહેવારે, ના કોઈ માંગવા આવતું.

કાગડો બોલે, ના મહેમાનની વાટ્યું જોતું
એ મન એકલતામાં બહુ કોલાહોલ કરતુ.

માણસ ઠીક, ના પશુ પક્ષી અમથું ફરકતું
બંધ કાચની પાર બધુંજ સમથળ લાગતું.

~ રેખા પટેલ ‘વિનોદિની’

Advertisements

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.